Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 13/10/2017

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tổ chức tiếp công dân theo định kỳ theo quy định. Cùng dự buổi tiếp dân có đại diện lãnh đạo các ngành, các cơ quan chuyên môn, đơn vị gồm: Ủy ban MTTQVN quận, Văn phòng Quận ủy, Ban Pháp chế HĐND quận, Thanh tra quận, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất tại quận Thanh Khê, Văn phòng HĐND và UBND quận; Chủ tịch UBND các phường: Hòa Khê, Thanh Khê Tây, Xuân Hà và Ban Tiếp công dân quận Thanh Khê.

 

Sau khi nghe công dân trình bày nguyện vọng, kiến nghị; trên cơ sở ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc quận và các địa phương có liên quan, chủ trì buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - Nguyễn Văn Tĩnh, kết luận chỉ đạo từng trường hợp, cụ thể như sau:

 

01. Ông Nguyễn Minh Ánh -Trú tại số nhà 178, đường Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây.

 

Nội dung: Ông Nguyễn Minh Ánh đã được Chủ tịch UBND quận tiếp tại buổi tiếp công dân ngày 29/9/2017 về việc xin tồn tại phần diện tích xây dựng sai phép để được lập thủ tục hợp thửa và công nhận tài sản gắn liền trên đất và được Chủ tịch UBND quận kết luận tại thông báo số 82/BTCD ngày 29/9/2017: Giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu Quyết định điều chỉnh biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định tại Quyết định số 5384/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 để Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận Thanh Khê lập thủ tục hợp thửa cho ông. Tuy nhiên, ngày 06/10/2017 ông được Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận mời ông đến trao đổi để ra Quyết định xử phạt hành chính 40% giá trị phần xây dựng sai phép.Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông kính xin Chủ tịch xem xét miễn xử phạt và cho phép ông lập thủ tục hợp thửa.

 

Kết luận: Giao Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu, đề xuất, trước ngày 20 tháng 10 năm 2017.   

 

 

02. Ông Đinh Văn Sỹ- Trú tại tổ 12 phường Hòa Khê.

 

Nội dung : Gia đình ông đã nộp đơn xin mua đất rẻo sau khi di dời mồ mã đến nay đã gần 05 năm. UBND thành phố và UBND quận đều có chủ trương. Nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa được nhận quyền sử dụng đất. Kính xin Chủ tịch xem xét giải quyết sớm cho gia đình ông có đất để làm nhà ở.

Kết Luận: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản đề nghị UBND thành phố  sớm giao đất cho gia đình ông Đinh Văn Sỹ, trước ngày 20 tháng 10 năm 2017.

 

03. Ông Nguyễn Đình Chiến – Trú tại 714 đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà.

 

Nội dung: Ông có ngôi nhà tại thửa đất số 170, tờ bản đồ số 17, tại 714 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà có diện tích 60m2. Nhưng qua nhiều lần đã bị ông Trần Văn Toàn hộ liền kề đã hủy hoại ranh giới lấn chiếm. Nay ông kính đề nghị Chủ tịch chỉ đạo các cơ quan kiểm tra trả lại diện tích đất cho ông.

 

Kết luận: Giao UBND phường Xuân Hà phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND quận và các đơn vị liên quan, kiểm tra thực tế và giải thích, có văn bản trả lời đơn cho ông Nguyễn Đình Chiến. trước ngày 30 tháng10 năm 2017.  

 

04. Bà Đinh Thị Trinh – Trú tại tổ 43 phường Thanh Khê Tây.

 

 Nội dung: Vào năm 2010 gia đình bà được UBND quận cho phép xây dựng nhà tạm trên diện tích đất chưa chuyển mục đích, trong quá trình xây dựng có đúc thêm phần gác lững là sai với nội dung giấy phép. Nay xin Chủ tịch xem xét và giúp đỡ cho được tồn tại phần gác lững để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Kết luận: Giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận tham mưu phương án xử lý. Báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND quận trước ngày 20 tháng 10 năm 2017.

 

          Trên đây là kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, Ban Tiếp công dân quận Thanh Khê thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan được biết, triển khai thực hiện./.

Cập nhật ngày: 16-10-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 4 9 3 0 1 7
Hôm nay: 8555
Tháng này: 261013
Tổng cộng: 17493017