Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
Số hiệu Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1820/QĐ-BTTTT Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định 1820/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh bổ sung mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 08/11/2018
08/2018/TT-BXD Chính phủ Đô thị Hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 05/10/2018
150/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018
38/2018/TT-BCT Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ 30/10/2018
41/2018/TT-BCT Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu 06/11/2018
39/2018/TT-BCT Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu 30/10/2018
125/2018/NĐ-C Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 125/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 19/09/2018
127/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018
130/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018
108/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 23/08/2018
25/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 25/02/2018
27/2018/QĐ-TTg Chính phủ Lĩnh vực khác Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 06/07/2018
08/2018/TT-BNV Chính phủ Lĩnh vực khác Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 28/06/2018
52/2018/TT-BTC Chính phủ Lĩnh vực khác Về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 24/05/2018
06/2018/TT-BNV Chính phủ Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 31/05/2018
02/2018/TT-BXD Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 06/02/2018
09/2018/TT-BCT Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư 09/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23/05/2018
81/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018
69/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 15/05/2018
70/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 15/05/2018
Hiển thị 20 kết quả.
của 1

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 1 6 0 2
Hôm nay: 5701
Tháng này: 51180
Tổng cộng: 18211602