Hệ thống văn bản pháp quy

Hiển thị 20 kết quả.
của 1
Số hiệu Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
63/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 04/05/2018
62/2018/NĐ-CP Chính phủ Kinh tế Nghị định số 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 02/05/2018
55/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 16/04/2018
53/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 16/04/2018
54/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 16/05/2018
43/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 12/03/2018
241/QĐ-TTg Chính phủ Lĩnh vực khác Phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua Ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 23/02/2018
41/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 12/03/2018
30/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 07/03/2018
29/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 05/03/2018
168/2017/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 31/12/2017
31/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 08/03/2018
23/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018
10/2018/QĐ-TTg Chính phủ Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 01/03/2018
28/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 01/03/2018
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
167/2017/NĐ-CP Chính phủ Lĩnh vực khác Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017
144/2017/TT-BTC Chính phủ Lĩnh vực khác Thông tư 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 29/12/2017
0/2017/QĐ-TTg Chính phủ Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 31/12/2017
121/2017/TT-BTC Chính phủ Lĩnh vực khác quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 15/11/2017
Hiển thị 20 kết quả.
của 1

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 6 6 3 3 4 0
Hôm nay: 4179
Tháng này: 196729
Tổng cộng: 17663340