(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 6 1 3 4 6 2 8
Hôm nay: 18756
Tháng này: 188744
Tổng cộng: 16134628