Triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân quận bầu tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận, khóa X nhiệm kỳ 2016-2021

 

Theo nội dung kế hoạch, HĐND quận thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người có các chức vụ như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên của UBND quận. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018). Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

 

Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân quận cũng hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, hướng dẫn mẫu báo cáo của người được lấy tín nhiệm, Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.  

 

Theo Kế hoạch 148/KH-HĐND, trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân quận thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì đại biểu có quyền đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

 

Sau kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận sẽ ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp quận, phường ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Thường trực Hội đồng nhân  thành phố./.

Như Tuấn

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Thông báo thu hồi chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Thông báo danh sách trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các phường thuộc UBND quận Thanh Khê

Thông báo tuyển dụng viên chức Đội Kiêm tra quy tắc đô thị, thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

Kế hoạch thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng năm 2018

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thông báo thi tuyển chức danh phó HIệu trưởng các trường Tiểu học thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

Danh sách cơ sở được kiểm tra, xếp loại, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Danh sách người nợ thuế có số nợ trên 90 ngày (số nợ tính đến 31/10/2018)

Thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND quận Thanh Khê

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự tại phường thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn

 

1 8 2 1 1 6 1 7
Hôm nay: 5701
Tháng này: 51195
Tổng cộng: 18211617