Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 150 đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 12/3/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thanh Khê đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 150 đối tượng kết nạp Đảng.

 

Trong thời gian 4 ngày 12/3 đến ngày 15 /3/2018, các học viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản trong chương trình học gồm 5 chuyên đề trong tập "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó trang bị cho các học viên là đối tượng kết nạp Đảng xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Lan

 

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018”.

Thông báo Tuyển dụng lao động của Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê

Thông báo danh sách trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các phường thuộc UBND quận Thanh Khê

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2018 - 2019

Thông báo Về việc tiếp nhận viên chức trong và ngoài thành phố về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận năm học 2018-2019

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND quận Thanh Khê khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định trúng tuyển xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự tại phường thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

Danh sách các điểm giao dịch cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông tin liên quan đến một số người dân tỉnh BÌnh Thuận do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động biểu tình, bạo lực phản đối dự án Luật Đặc khu

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức tại các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Thanh Khê năm 2018

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn

 

1 7 9 1 6 8 1 5
Hôm nay: 4393
Tháng này: 107998
Tổng cộng: 17916815