(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 6 4 0 9 4 0 2
Hôm nay: 9486
Tháng này: 134779
Tổng cộng: 16409402