Theo Thông báo số 123/TB-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kết quả xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2013. Công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Thanh Khê năm 2013 đã được UBND thành phố khen thưởng và đánh giá, xếp loại Tốt. Qua đó cho thấy công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận đã có chuyển biến rõ rệt so với các năm, tuy nhiên riêng điểm tiêu chí về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND quận vẫn còn thấp so với điểm quy định.
Nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính trong năm 2013, tổng kết 02 năm triển khai cuộc vận động thanh niên "3 hơn", tổng kết Kiểm tra soạn thảo văn bản hành chính năm 2013 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn quận.
“Người dân nghe nói nhiều về cải cách hành chính mà lâu nay vẫn phải xếp hàng mỏi mệt để đăng ký xe, đổi bằng lái. Cần chọn ra điểm làm đột phá. Cán bộ công chức phải biết “4 xin” đối với người dân là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép”…

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 1 6 1 6
Hôm nay: 5701
Tháng này: 51194
Tổng cộng: 18211616