Sáng ngày 25/11/2017, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Thanh Khê năm 2017.
Nhằm cắt giảm 1/3 số lần và 50% số giờ thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tại văn bản số 387 /UBND-BHXH ngày 17 tháng 04 năm 2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).
Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Theo đó, so với quy định trước đây thì Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định cụ thể, rõ ràng quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày 22 tháng 01 năm 2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015. So với năm 2014, kế hoạch năm 2015 đã ban hành thêm những kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn, mỗi nhiệm vụ đều phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị chủ trì, các cơ quan đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và dự kiến sản phẩm, chi tiêu đạt được với nhiệm vụ đó.
Theo quy định tại Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 (bãi bỏ Pháp lệnh lưu trữ quốc gia) thì lưu trữ lịch sử được tổ chức ở 02 cấp: cấp Trung ương và cấp tỉnh, để lưu trữ tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Theo đó, sẽ có những thay đổi về danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ cấp tỉnh để phù hợp với quy định của Luật Lưu trữ. Cụ thể như sau:
    1 2 3 4 5 Trang sau

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 1 6 4 9
Hôm nay: 5701
Tháng này: 51227
Tổng cộng: 18211649