UBND quận Thanh Khê tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu Khu chung cư Thanh khê tây thuộc Dự án thành phần HTKT Khu TĐC Thanh Khê Tây theo nguồn vốn ODA. Bên mời thầu: BQLDA cơ sở hạ tầng ưu tiên Phương thức đấu thầu: một túi hồ sơ Thời gian bán HSMT: 10/2/2008 -25/2/2008 Địa điểm bán HSMT: 54 Thái Phiên , Đà Nẵng
Từ ngày ngày 15/1/2009 đến ngày 5/2/2009 UBND quận Thanh Khế tiến hành bán Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng Trường tiểu học Bề Văn Đàn theo nguồn ngân sách thành phố.
Thực hiện Quyết định số 9358/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu công trình Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Thanh Khê

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 1 6 4 2
Hôm nay: 5701
Tháng này: 51220
Tổng cộng: 18211642