(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 6 7 8 0 7 5 8
Hôm nay: 15970
Tháng này: 143529
Tổng cộng: 16780758