Triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN tại quận Thanh Khê

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm cắt giảm 1/3 số lần và 50% số giờ thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tại văn bản số 387 /UBND-BHXH ngày 17 tháng 04 năm 2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chỉ đạo triển khai giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).

 

Theo đó Chủ tịch UBND quận giao BHXH quận chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hồ sơ thực hiện việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi kế hoạch triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên địa bàn quận; phấn đấu đến hết năm 2015 có 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử.

 

Cùng với đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận phải tích cực phối hợp với BHXH quận chuẩn bị tốt cơ sở vật chất nhằm tổ chức thực hiện tốt việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử. Phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về chủ trương triển khai thực hiện việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử của BHXH quận; đồng thời tuyên truyền rộng rãi quyền lợi, nghĩa vụ thực hiện BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động và người lao động.          

Lê Lành   

Cập nhật ngày: 21-04-2015
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 3 2 4 6
Hôm nay: 0
Tháng này: 52824
Tổng cộng: 18213246