UBND quận Thanh Khê ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 22 tháng 01 năm 2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015. So với năm 2014, kế hoạch năm 2015 đã ban hành thêm những kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn, mỗi nhiệm vụ đều phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị chủ trì, các cơ quan đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và dự kiến sản phẩm, chi tiêu đạt được với nhiệm vụ đó.

 

Theo Kế hoạch đã được ban hành thì có 07 nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố giao trong Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố, 12 nhiệm vụ do UBND quận ban hành, trong đó có các nhiệm vụ chính như:

 

- Tổ chức việc đánh giá, xếp hạng khen thưởng cải cách hành chính năm 2014;

 

- Ban hành quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn quận;

 

- Triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử phiên bản mới;

 

- Xây dựng website điện tử tại UBND các phường chưa trang web.

 

Nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính được đặt ra trong năm 2015 rất nhiều thách thức và khó khăn đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, UBND các phường cần tăng cường ý thức trách nhiệm hơn nữa, tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành đúng thời gian theo Kế hoạch nhằm tạo điều kiện hoàn thành Kế hoạch chung của toàn quận./.

Minh Hải

Cập nhật ngày: 28-01-2015
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 2 9 9
Hôm nay: 2017
Tháng này: 34004
Tổng cộng: 18165299