Những quy định mới đối với công tác hướng dẫn xác định các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

        Xem với cỡ chữ    

Theo quy định tại Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 (bãi bỏ Pháp lệnh lưu trữ quốc gia) thì lưu trữ lịch sử được tổ chức ở 02 cấp: cấp Trung ương và cấp tỉnh, để lưu trữ tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Theo đó, sẽ có những thay đổi về danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ cấp tỉnh để phù hợp với quy định của Luật Lưu trữ. Cụ thể như sau:

 

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp thì cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh bao gồm các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

 

Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh bao gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có chức năng quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND; các cơ quan Trung ương, các đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND quyết định thành lập, các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách nhà nước.

 

Các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh bao gồm: HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công an huyện, Ban chỉ huy quận sự, cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp huyện.

 

Như vậy, số lượng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh được quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BNV đã nhiều hơn trước đây vì có thêm các cơ quan, tổ chức cấp huyện và Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các cơ quan Trung ương, các đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh. Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015.

Như Tuấn st

Cập nhật ngày: 30-12-2014
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 3 0 6
Hôm nay: 2024
Tháng này: 34011
Tổng cộng: 18165306