Công bố Kết luận thanh tra tại UBND phường Thạc Gián

        Xem với cỡ chữ    

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2018, Thanh tra quận Thanh Khê tiến hành công bố Kết luận số 115/KL-TTr ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Chánh Thanh tra quận về việc thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác trong năm 2017 tại UBND phường Thạc Gián.

 

Dự buổi công bố có ông Đặng Ngọc Thuý, QUV, Chánh Thanh tra quận - chủ trì; bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chánh thanh tra quận - Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND phường quận có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; bộ phận tài chính, kế toán; Ban Thanh tra nhân dân phường...

 

Kết luận thanh tra thể hiện: Năm 2017, UBND phường Thạc Gián đã có nhiều cố gắng trong công tác thu ngân sách ở địa phương, song kết quả vẫn không đạt chỉ tiêu dự toán, tỷ lệ thu cân đối ngân sách chỉ đạt 88,9%. Việc lập dự toán chi ngân sách năm 2017, được xây dựng dựa trên cơ sở bám sát tình hình của địa phương, chi phù hợp, cơ bản đúng theo chế độ, định mức, đồng thời đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch. Trên cơ sở nội dung kết luận, Thanh tra quận yêu cầu: UBND phường cần phát huy những kết quả đạt được; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong Kết luận Thanh tra về việc thực hiện chi chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp đơn vị hành chính đối với chức danh kiêm nhiệm, quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về chi sự nghiệp giáo dục, chi đảm bảo xã hội đáp ứng kế hoạch đề ra; đối với việc chi hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo cơ bản đúng đối tượng, đúng nội dung, song vẫn còn trường hợp chi hỗ trợ tuy đã được thống nhất trong Ban vận động Quỹ nhưng chưa lập biên bản cụ thể…

 

Ông Nguyễn Hữu Kim Sơn, Chủ tịch UBND phường thay mặt đơn vị thống nhất với Kết luận thanh tra, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra quận đúng theo quy định.

          Thanh tra quận

Cập nhật ngày: 03-10-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 3 6 5
Hôm nay: 2083
Tháng này: 34070
Tổng cộng: 18165365