Sơ kết 03 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

        Xem với cỡ chữ    

Vừa qua, Ủy ban MTTQVN phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2018, 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11” và sơ kết công tác Mặt trận Quý III - 2018.

 

Ủy ban MTTQVN phường đã tham mưu Đảng ủy đưa vào Nghị quyết chỉ đạo xuyên suốt đến các cấp ủy Chi bộ; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" lồng ghép thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy về "Năm văn hóa văn minh đô thị 2016", chương trình "Thành phố 4 an" đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư, trong đó chọn 2 khu vực dân cư Thanh Huy 1 và Thanh Huy 2 để tổ chức làm điểm cuộc vận động, triển khai mô hình "Khu dân cư thân thiện môi trường", "Khu dân cư đảm bảo ATGT", "Khu dân cư đảm bảo an toàn thực phẩm", "Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự".

 

Qua ba 3 triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMT với UBND và các tổ chức thành viên, đã tạo sự đồng tình và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhiều phong trào, mô hình có chất lượng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Là cuộc vận động mang tính nhân dân, toàn diện và lâu dài, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình và của cả hệ thống chính trị. Xây dựng địa bàn khu dân cư có cuộc sống ấm no, an toàn, văn minh và hạnh phúc, đã góp phần thay đổi diện mạo cuộc sống ở khu dân cư, từng bước hoàn thiện nếp sống văn minh đô thị.

 

Có thể nói, kết quả của cuộc vận động là tổng hợp của các hoạt động, của cả hệ thống chính trị ở phường, có tác động thúc đẩy, xây dựng kiện toàn, củng cố các tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể vững mạnh đủ sức tập hợp quần chúng, tạo sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"  để thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở ở khu dân cư với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" .

 

Tại hội nghị, có 7 tập thể và 7 cá nhân được tặng giấy khen của UBMTTQVN phường về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động.

Lê Huấn

Cập nhật ngày: 03-10-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 3 6 3
Hôm nay: 2081
Tháng này: 34068
Tổng cộng: 18165363