Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 30/7/2018, Đảng bộ các cơ quan chính quyền quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đảng bộ cơ quan chính quyền quận hiện có 18 chi bộ với 168 đảng viên. Nữa nhiệm kỳ qua, với ý thức tự giác và tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Đảng bộ đã thể hiện rõ quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, nhiệm vụ phát triển đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên, các tổ chức đoàn thể và cơ quan vững mạnh; đặc biệt là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII. Thành lập 01 chi bộ, phát triển 23 đảng viên, số lượng chi bộ trong sạch vững mạnh luôn đạt chỉ tiêu đề ra.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ còn rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian còn lại, đề nghị các chi bộ, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

 

 

1. Về công tác chuyên môn: Tập trung triển khai tốt Đề án phát triển ngành dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo; Đề án phát triển y tế trên địa bàn quận giai đoạn 2015 -2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết của BCH Đảng bộ quận khóa X "Xây dựng quận Thanh Khê - Quận môi trường"; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế"'; chương trình "Thành phố 4 an" gắn với thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, UBND các phường theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với số lượng biên chế được giao. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức.

 

2. Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường công tác xây dựng đảng tập trung xây dựng trên cả 3 mặt là chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ đề nghị toàn thể các chi bộ trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, huy động mọi tiềm lực trên địa bàn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra. 

Đức Tứ

 

Cập nhật ngày: 01-08-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 3 2 4
Hôm nay: 2042
Tháng này: 34029
Tổng cộng: 18165324