Xây mới khối nhà 03 tầng Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

        Xem với cỡ chữ    

 

Công trình: Xây mới khối nhà 03 tầng Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

 

Lĩnh vực: Công trình giáo dục

 

Nhóm C     

 

Thời gian thực hiện:  1/1/2018

 

Thời gian hoàn thành: 12/31/2018   

 

Nhà tài trợ: Nguồn vốn Ngân sách quận   

 

Tiến độ: Đang thực hiện

 

Cập nhật ngày: 21-06-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 2 5 9
Hôm nay: 1977
Tháng này: 33964
Tổng cộng: 18165259