Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 17/5/2018, Quận ủy Thanh Khê Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận cho 150 đồng chí là - Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận; ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động quận; Bí thư và Phó Bí thư Quận đoàn; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ quận; Trưởng khối dân vận và cán bộ phụ trách công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ quận.

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới". Đồng chí Nguyễn Thị Thu Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận ­Triển khai Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên" và Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành "Hướng dẫn khung để các cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương, tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sao để các cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ tinh thần, nội dung từng văn bản. Quá trình thực hiện phải thường xuyên, liên tục, hiệu quả, tránh hình thức. Các cấp ủy đảng cần trực tiếp chỉ đạo, trong đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thu Lan

Cập nhật ngày: 22-05-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 3 2 3 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 52816
Tổng cộng: 18213238