Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 16/8/2017

        Xem với cỡ chữ    

 

Ngày 16/8/2017, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tổ chức tiếp dân định kỳ. Cùng dự buổi tiếp dân có đại diện lãnh đạo phòng QLĐT, Đội KTQT đô thị, phòng TN&MT,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất tại quận Thanh Khê, Ban Pháp chế HĐND quận, Văn phòng Quận ủy,Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra quận, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, An Khê và Ban tiếp công dân quận Thanh Khê.

 

Sau khi nghe từng công dân trình bày nội dung và ý kiến tham gia của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương tại buổi công tiếp dân, đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận kết luận chỉ đạo từng trường hợp, cụ thể như sau:

 

01.Bà Trương Thị Anh Đào- Trú tại tổ 59 phường An Khê 

 

Nội dung : Bà là đối tượng chính sách được UBND quận  hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Nhưng trong quá trình xây dựng bà đã xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng và sai chỉ giới xây dựng. Nay bà xin Chủ tịch cho phép bà được tồn tại phần diện tích xây dựng sai phép nêu trên và cam kết khi nào nhà nước có chủ trương quy hoạch bà sẽ tự tháo dỡ không yêu cầu đền bù.

 

Kết luận: Đề nghị Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và UBND phường An Khê rút kinh nghiệm trường hợp này, không để xảy ra  thêm bất cứ trường hợp tương tự nào.Yêu cầu phải kiểm tra hướng dẫn công dân xây dựng đúng giấy phép ngay từ khi khởi công công trình, hạn chế thấp nhất việc tháo dỡ gây thiệt hại tài sản của công dân.

 

 Giao Văn phòng HĐND và UBND quận xếp lịch để Chủ tịch UBND quận kiểm tra thực tế và xử lý.

 

02. Ông Đặng Chí Kinh -  Trú tại tổ 41 phường Thanh Khê Tây

 

Nội dung: Ông có một thửa đất hoa màu diện tích 135m2 nhận chuyển nhượng của ông Đào Ngọc Ngà tại tổ 34 phường Thanh Khê Tây vào năm 2005. Đến năm 2007 ông cho Xí nghiệp Than Đà Nẵng thuê để sản xuất có xác nhận của UBND phường Thanh Khê Tây. Nay ông làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoa màu sang đất ở  nhưng các giấy tờ bản chính đã bị thất lạc nên không thể làm được. Kính đề nghị Chủ tịch xem xét tạo điêu kiện cho ông lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

 

Kết luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Thanh Khê Tây kiểm tra, tham mưu đề xuất.

 

03. Bà Trịnh Thị Thủy- trú tại tổ 14C phường Hòa Phát - Cẩm Lệ

 

Nội dung:  Bà đã làm đơn xin được đăng ký lô quầy tại Chợ Tân An phường An Khê nhiều lần nhưng không được giải quyết (UBND phường An Khê trả lời bà không thuộc diện bố trí sắp xếp vào chợ và đấu giá kiôt đợt 1). Nay bà làm đơn xin được bố trí đợt 2 cũng chưa được giải quyết. Kính đề nghị Chủ tịch xem xét hoàn cảnh khó khăn sắp xếp bố trí cho bà 01 lô quầy tại chợ để kinh doanh ổn định cuộc sống.

 

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND phường An Khê nghiên cứu sắp xếp bố trí đơt 1cho hộ bà Thủy 01 lô quầy tại chợ Tân An theo đúng quy định chung của chợ, trong đó có xem xét đến yếu tố hộ Bà Thủy là gia đình chính sách. Yêu cầu bà thủy phải chấp hành đúng quy định vào chợ như các trường hợp khác.

 

          Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND quận tại Thanh Khê buổi tiếp dân định kỳ ngày 16/8/2017. Ban Tiếp công dân quận Thanh Khê thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan biết để triển khai thực hiện./.

Cập nhật ngày: 22-08-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 9 1 6 8 1 9
Hôm nay: 4397
Tháng này: 108002
Tổng cộng: 17916819