Thông báo Về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND quận Thanh Khê

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý;

UBND quận Thanh Khê thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND quận, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký tuyển dụng HĐLĐ

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn xin tiếp nhận hợp đồng lao động hoặc đơn xin việc;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng phù hợp với vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ đào tạo (Anh văn, Tin học), chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng.

2. Chỉ tiêu, nhu cầu tiếp nhận hợp đồng lao động

- Giáo viên Văn hoá tiểu học: 10 người

- Giáo viên Tin học: 03 người

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

a) Vị trí việc làm giáo viên Văn hoá

- Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy. Đối với các trường hợp không có hộ khẩu Đà Nẵng thì phải có trình độ Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học sư phạm loại giỏi (Ưu tiên tiếp nhận có hộ khẩu Đà Nẵng trước sau đó mới đến các trường hợp không có hộ khẩu).

- Chứng chỉ B Ngoại ngữ và Chứng chỉ tin học văn phòng.

b) Đối với vị trí việc làm giáo viên Tin học

+ Tốt nghiệp Đại học sư phạm Tin trở lên có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy;

+ Chứng chỉ B Ngoại ngữ.

4. Hình thức hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

5. Phương thức tuyển dụng hợp đồng lao động: Tuyển dụng hợp đồng lao động bằng hình thức phỏng vấn.

6. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận hợp đồng lao động

Hồ sơ đăng ký hợp đồng lao động, gồm có:

- Đơn xin tiếp nhận hợp đồng lao động hoặc đơn xin việc

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí có nhu cầu hợp đồng lao động;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 90 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có); Bản sao Sổ hộ khẩu; Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian: Từ ngày 15 tháng 8 đến hết 21 tháng 8 năm 2017

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận hợp đồng: Tại Phòng Nội vụ quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao vân, Đà Nẵng trong giờ hành chính.

8. Thời gian dự kiến phỏng vấn, sát hạch

- Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 8 năm 2017.

9. Giao Phòng Nội vụ quận chủ trì phối hợp phòng Giáo dục – Đào tạo quận thực hiện việc phỏng vấn và báo cáo Chủ tịch UBND quận xem xét quyết định.

 Trên đây là Thông báo tiếp nhận hợp đồng lao động của Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê./.          

Cập nhật ngày: 15-08-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 9 1 6 8 2 5
Hôm nay: 4403
Tháng này: 108008
Tổng cộng: 17916825