Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của các vị đại biểu HĐND quận tháng 6 năm 2017

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Điều 107, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND quận, đại biểu HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu HĐND quận trong tháng 6 năm 2017 như sau:

1. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường An Khê

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường An Khê, số 253 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Hòa Khê

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Hòa Khê, số 212 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Thanh Khê Đông

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân phường Thanh Khê Đông, số 856 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

4. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Thanh Khê Tây

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Thanh Khê Tây, số 300 Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

5. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Xuân Hà

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Xuân Hà, số 495 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

6. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Tam Thuận

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 14 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Tam Thuận, số 56 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

7. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Chính Gián

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 15 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân phường Chính Gián, số 12 Nguyễn Tri Phương, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

8. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Thạc Gián

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Thạc Gián, số 147 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

9. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Tân Chính

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Tân Chính, số 245 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

10. Đại biểu HĐND quận đơn vị phường Vĩnh Trung

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 6 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân phường Vĩnh Trung, số K331 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo đến các các vị đại biểu HĐND quận và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết để triển khai, thực hiện./.

Cập nhật ngày: 13-06-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 2 0 7 9 1 1
Hôm nay: 12445
Tháng này: 150936
Tổng cộng: 17207911