Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018

        Xem với cỡ chữ    

 

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng năm học 2017 – 2018, UBND quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

 

1. Nhu cầu tuyển dụng

 

- Bậc Tiểu học: 24 người

 

+ Giáo viên Văn hóa tiểu học: 20 người

 

+ Giáo viên Thể dục: 4 người

 

          - Bậc Trung học cơ sở: 17 người

 

          + Giáo viên Ngữ văn: 6 người

 

          + Giáo viên Sinh học: 4 người

 

          + Giáo viên Toán: 7 người

 

2. Phương thức tuyển dụng  

 

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

 

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển và hồ sơ dự tuyển

 

Đối tượng, điều kiện dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Mục IV của Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018 đã được phê duyệt tại Quyết định số 762/QĐ-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 

a) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2017 đến hết ngày 5 tháng 7 năm 2017.

 

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Thanh Khê (Số 503, đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng).

 

5. Thời gian, địa điểm thi tuyển

 

Thời gian và địa điểm thi tuyển: Sẽ thông báo sau khi thu nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

 

6. Lệ phí thi tuyển

 

Lệ phí thi tuyển được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

 

Mọi chi tiết và yêu cầu cụ thể về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Thanh Khê năm học 2017 – 2018 được đăng trên trang thông tin điện tử của UBND quận Thanh Khê địa chỉ: http://thanhkhe.danang.gov.vn  đồng thời được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Thanh Khê.

 

Trên đây là Thông báo về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018 của UBND quận Thanh Khê./.

 

Tải Kế hoạch tại đây 

 

Bản khai lý lịch xét tuyển viên chức

 

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày: 08-06-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 2 0 7 9 1 2
Hôm nay: 12445
Tháng này: 150937
Tổng cộng: 17207912