Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2017

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, ngày 01 tháng 6 năm 2017, UBND quận Thanh Khê đã tiến hành tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các Cơ sở Y tế trên toàn địa bàn quận.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Nam – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê – Báo cáo viên Hội nghị đã tập trung vào việc hướng dẫn cho các chủ cơ sở y tế, phòng khám dịch vụ trên địa bàn quận những quy định cụ thể của Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT- BYT- BTNMT ngày 22/12/2014 hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế; Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BYT- BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế. 

Thông qua Hội nghị, UBND quận Thanh Khê đã góp phần tuyên truyền cho các cơ sở y tế, phòng khám dịch vụ những kiến thức cơ bản chung về quản lý chất thải y tế nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của mình, góp phần thực hiện tốt những quy định của pháp luật và đóng góp và sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của toàn quận Thanh Khê./.

Hiệp Trần

Cập nhật ngày: 07-06-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 2 0 7 9 1 9
Hôm nay: 12445
Tháng này: 150944
Tổng cộng: 17207919