36.169 hộ gia đình trang bị được bình chữa cháy xách tay

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 30/5/2017, Quận ủy Thanh Khê tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thanh ủy “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

 

Trong 05 năm qua, Ủy ban nhân dân quận, Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận ban hành 144 văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Chú trọng phối hợp với các hội đoàn thể, các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy", hoàn thành các tiêu chí xây dựng 223 "Cụm dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy", "Hộ gia đình an toàn về phòng cháy, chữa cháy".

 

 

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy được tăng cường với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả cao. Đến nay đã có 100% hộ gia đình trên địa bàn 10 phường đã trang bị được bình chữa cháy xách tay (36.169 bình/36.169 hộ).  Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2 chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng 06 quy chế phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thành lập 20 đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy; tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy được 2.718 lượt cơ sở, kiểm tra theo chuyên đề 1.012 lượt, kiểm tra liên ngành 950 lượt, kiểm tra đột xuất 756 lượt cơ sở, cơ sở tự kiểm tra 4.578 lượt, phúc tra 21 lượt; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Công tác xây dựng lực lượng được Ủy ban nhân dân quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng phòng cháy, chữa cháy theo phương châm "04 tại chỗ" tại 10 phường, gồm có 458 đội với 2.290 đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và 223 đội, 2.453 đội viên phòng cháy chữa cháy tại "Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy". 

Thu Lan

Cập nhật ngày: 31-05-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 7 6 6 3 3 3 5
Hôm nay: 4174
Tháng này: 196724
Tổng cộng: 17663335